Skip to content

Zatrucie gazem

Przyczyny najczęściej prowadzące do zatruć

Często przechowuje się lekkomyślnie substancje trujące w nietypowych i niedostatecznie oznakowanych naczyniach. Zdarza się, że środki ochrony roślin lub preparaty do walki ze szkodnikami są przechowywane, np. w butelkach po lemoniadzie. W takim wypadku już pierwszy omyłkowy łyk może być sporym zagrożeniem dla życia lub nawet może uśmiercić człowieka. Z tego powody naczynia zawierające niebezpieczne dla życia substancje powinny być opisane.

a) Nieświadomość
b) Lekkomyślność
c) Nadużycie
d) Zamach samobójczy

Pierwsza pomoc w zatruciu gazem
a) Zatrucia gazem, tlenkiem węgla i spalinami; do objawów możemy zaliczyć ból głowy, zawroty, szum w uszach, zaburzenie wzroku, zmiany psychiczne oraz uczucie znużenia. W miarę upływu czasu pojawia się senność, zaburzenie oddychania i utrata przytomności.
Pierwsza pomoc polega na zapewnieniu dostępu do świeżego powietrza oraz kontroli czynności życiowych. Osobę nieprzytomną należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku braku oddechu, przystąpić do sztucznego oddychania.
b) Uduszenie dwutlenkiem węgla; CO2 jest gazem bezbarwnym , bezwonnym i cięższym od powietrza. Nie jest groźny dla człowieka, ale w przypadku przebywania w miejscu o wysokim stężeniu, zwiększa się ryzyko utraty przytomność w wyniku niedotlenienia komórek mózgu. Pierwsza pomoc polega na usunięciu poszkodowanego z miejsca o wysokim stężeniu CO2 przy równoczesnym zadbaniu o własne bezpieczeństwo. Następnie trzeba kontrolować lub przywrócić podstawowe czynności życiowe, po czym wezwać pogotowie.
c) Zatrucia środkami ochrony roślin; zazwyczaj dochodzi prze drogi pokarmowe, oddechowe, skórę i błony śluzowe. Do objawów zaliczyć można podniecenie, narastający lęk, zaburzenia koordynacji ruchów, ślinotok, nudności i wymioty. Pierwsza pomoc polega na podaniu węgla leczniczego, a w przypadku zatrucia przez skórę, należy ją obmyć pod bieżącą wodą.

OGÓLNE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZATRUĆ
Po wniknięciu do organizmu, trucizna bardzo szybko dostaje się krwiobiegiem do wszystkich tkanek, komórek ciała. Pierwsza pomoc powinna przebiegać następująco:
a) Zapobieganie dalszemu działaniu trucizny
b) Zapewnienie drożności górnych dróg oddechowych
c) Kontrola i utrzymanie czynności życiowych
d) Zapobieganie dalszym urazom
e) Zabezpieczenie substancji powodującej zatrucie
f) Wezwanie pogotowia

Reklamy
%d blogerów lubi to: